Er du vår Lyng ambassadør?

For å verta produktambassadør for Lyng i håret må du dekkja desse krava:

Mann eller kvinne mellom 25-60 år.
Du brukar sosiale medium med minst 1000 følgjarar på instagram eller Facebook.
Har inspirerande profil på sosiale medium som instagram, Facebook, Youtube, Pinterest eller blogg.
Er oppteken av hår og mote. Miljø og bærekraft er viktig for deg.
Interessert i produkta våre og ynskjer å reklamera for desse på ein fin måte.
Interessert i å dela biletet eller videoar i sosiale medium som Lyng har lagt ut, eller eigne bilde/video med produktet.
Interessert i å verta som ambassadør eller partnar på nettsida vår og sosiale medium.

Vårt slagord er « Fjong på håret og glad til sinns»

Med artige tekstar og naturleg duft vil Lyng treffa rett i hjarte til alle som likar å ta vare på håret og naturen.

Bileta og tekstane som blir lagde ut i sosiale medium med Lyng produkta skal ha som mål å vekka kjensler, inspirera og gje ein god latter.

Send oss ein e-post til post@lyngihaaret.no om du tenkjer at du er den me ser etter!