Kva veit du om hårfarger?

Kvifor har nokon mørk og blank manke, mens andre er meir fargelause? Er du nyfiken på hår og hårfarger, vært du snart litt klokare.

Eit av dei mest fascinerande aspektane ved hår er korleis håret får fargen sin. Mange veit at det er pigmentet klorofyll som gir plantene sin grøne farge. Men dei færraste veit at det finns eit pigment som heitar melanin, som gir farge til hud og hår. Genar i kroppen vår avgjer mengda og type melanin som vert produsert. Det er to typar melanin som skapar det spekteret me har av ulike hårfargar, og det er mengda, størrelsen og fordelinga av ein eller begge desse melaninene som avgjer kva hårfarge me får.

Frå kollsvart til albino
Den mest vanlege hårfargen i verda er svart eller mørkbrun. Fargespekteret til heile verdas hår er vidt og går frå svart- raudt til heilt blondt. Når det er total mangel på pigmentering i hår og hud, kallast det albinisme. Denne tilstanden vert kalla albino.

Grått hår før tida?
Grått hår kjem av redusert fargepigment, melanin, i håret. Grått hår kan sjå litt flekkete ut fordi nokon hår har pigment og nokon ikkje. Ein arveleg tilstand som oppstår ved fødselen kan føra til at nokon grånar for tidleg. Dette skylds vanlegvis ein defekt i pigmentdanninga. Grått hår er allereie grått når det veks frå papillen; det vert ikkje grå etter at det er komen ut frå huda. Den naturlege aldringsprosessen hjå menneska er den vanlegaste årsaka til grått hår, men alvorlege sjukdomar eller emosjonelle belastningar kan også føra til at håret vert grått før tida.

Melanin beskyttar mot sola
Melanin i hud og hår fungerer også som beskyttelse mot sola sine skadelege stråler. Til dømes, viss huda utsettast for sollys, dannast det meir melanin som vert sendt til overflata for å beskytta huda. Dette resulterer i meir farge i huda, altså solbrun hud.

Hudfarge er arveleg. Dei som bur nærare ekvator har eit høgare innhald av melanin i huda for å vera betre beskytta mot den sterke sola. Det same gjeld for hår. Kvitt hår som manglar melanin, har større risiko for solskadar og kan gulne av for mykje eksponering av sol. Difor bør du alltid bruka produkt med solbeskytting til både hud og hår. Eller rett og slett gå med ein brei og god solhatt som skygger for både ansiktet og lyngen.

Hårvekst, glans og spenst kan verta påverka av:

  • Sjukdom
  • Vitamin- og mineralmangel
  • Kronisk sjukdom
  • Medisinar, sjukdom og mangel på nødvendige vitaminer og mineraler kan også påverke hår og hårvekst.
  • Alt som endrar kroppen sin fysiologiske tilstand kan påverke hårsekken og hårveksten.
  • Sjukdom og medisinering kan også påverke hårveksten eller forårsaka hårafall eller produksjon av unormale, sprø hår.
  • Viss ein person har vore sjuk eller tek medisinar, kan kjemiske behandlingar skade hår som allereie er svakt.

 

Kilder: Pivot Point

Legg att eit svar